Portal Home > Thông tin hỗ trợ > Cơ sở dữ liệu - Data Base


GNEThỗ trợ những loại DB nào?
GNET đang hỗ trợ những cơ sở dữ liệu sau: MySQL MSSQL 2000 Access Oracle 10g...
Hướng dẫn kết nối DB MSSQL bằng Enterprise Manager
1. Tạo Alias Mở Client Network Utility Chọn tab Alias Nhấn Add Mục Server alias...
Mẫu câu lệnh kết nối DB MSSQL
Mẫu kết nối CSDL: <%    Set cn =...
Restore MSSQL
GNET có thể giúp khách hàng restore DB MSSQL. Để restore bạn...

Powered by WHMCompleteSolution