Portal Home > Thông tin hỗ trợ > Tên miền - Domain name


Chuyển tên miền (Transfer) về GNET
Để chuyển (transfer) tên miền vể GNET, Quý khách cần kiểm tra...
Dịch vụ Giữ bí mật thông tin riêng của tên miền - Privacy Protection
Privacy Protection là dịch vụ miễn phí của GNET giúp bảo vệ...
Domain authorization code (Domain Secret)
Khi cần transfer tên miền, bạn cần có thông tin Domain authorization...
Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng hệ thống quản lý DNS cho tên miền Quốc tế
Với hệ thống quản lý DNS do GNET cung cấp, Quý khách có...
Hướng dẫn quản lý DNS tên miền .VN
Mỗi tên miền .VN khi đăng ký tại Gnet đều có tài khoản quản lý riêng. Tài...
Hướng dẫn thay đổi DNS cho tên miền Quốc tế
Truy cập tài khoản quản lý: http://quanlytenmien.gnet.vn/customer ...
Hướng dẫn thay đổi DNS cho tên miền Quốc tế
Các bước thay đổi DNS cho tên miền Quốc tế Truy cập tài...
Hướng dẫn trỏ IP cho tên miền Quốc tế
Để trỏ tên miền tới IP mới (host, email...) Quý khách lưu...
Reseller: Thay đổi thông tin chủ thể đăng ký tên miền
Hướng dẫn thay đổi thông tin chủ thể đăng ký tên miền...
Sử dụng FREE Domain Forwarding tên miền Quốc tế
Hướng dẫn sử dụng tiện ích trỏ tên miền miễn phí - FREE...
Thông tin DNS của GNET.
ĐỐI VỚI TÊN MIỀN QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TẠI GNET:Trỏ tên miền...
Thông tin Whois là gì? Tôi có thể giữ bí mật thông tin này không?
ICANN, tổ chức quản lý tên miền quốc tế yêu cầu mọi nhà...
Địa chỉ quản lý tên miền Quốc tế
Mọi tên miền Quốc tế (.com, .net, .info...) đăng ký tại GNET đều...

Powered by WHMCompleteSolution