Portal Home > Thông tin hỗ trợ > Email > Cài đặt email trong Outlook Express


Cài đặt email trong Outlook Express
 1. Mở chương trình Outlook Express (Start/Programs/Outlook Express)
 2. Chọn mục Tools và nhấn vào mục Accounts để cửa sổ Internet Accounts
 3. Chọn mục Add và nhấn vào mục Mail
 4. Ô Display name: gõ vào tên đại diện cho địa chỉ email (ví dụ tên công ty) rồi nhấn Next
 5. Ô E-mail address: gõ vào địa chỉ email đang cần cài đặt rồi nhấn Next
 6. Để nguyên POP3 và tại ô Incoming mail (POP3... và Outgoing mail (SMTP... : nhập vào dạng mail.tênmiền.com (ví dụ tên miền là vinad.com thì bạn sẽ nhập vào mail.vinad.com) rồi nhấn Next
 7. Ô Account name: gõ vào toàn bộ địa chỉ email (ví dụ nguoidung@vinad.com). Ô Password: gõ mật khẩu vào và nhấn Next
 8. Nhấn Finish để đóng cửa sổ này lại (Internet Connection Wizard)
 9. Lúc này đã quay lại cửa sổ Internet Accounts, nhấn đúp vào địa chỉ vừa tạo để hiện thị cửa sổ Properties của tài khoản email đó.
 10. Chọn mục tab Servers và đánh dấu kiểm ở mục cuối cùng - My server requires authentication.
 11. Nhấn OK và Close để đóng lại hết các cửa sổ.
 12. Bạn đã có thể bắt đầu giao dịch bằng email dùng riêng.


Thông tin này có ích với bạn không?

Thêm vào mục quan tâm Thêm vào mục quan tâm    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution