Portal Home > Thông tin hỗ trợ > Tên miền - Domain name > Hướng dẫn thay đổi DNS cho tên miền Quốc tế


Hướng dẫn thay đổi DNS cho tên miền Quốc tế
Truy cập tài khoản quản lý: http://quanlytenmien.gnet.vn/customer 
Tìm tới tên miền cần thiết bằng cách vào mục Domains rồi chọn List last 10 (nếu bạn có dưới 10 tên miền) hoặc chọn Search / All Product Search / để tìm tên miền bạn cần.
Chọn mục Modify Name Server và thay vào các thông tin DNS cần thiết rồi nhấn Submit.
Lưu ý: Bạn nên yêu cầu GNET lock lại tên miền sau khi hoàn tất việc chuyển đổi DNS.Thông tin này có ích với bạn không?

Thêm vào mục quan tâm Thêm vào mục quan tâm    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution