Portal Home > Thông tin hỗ trợ > Email > Tạo địa chỉ Email mới trong HELM


Tạo địa chỉ Email mới trong HELM
  1. Truy cập vào HELM (địa chỉ truy cập do GNET cung cấp)
  2. Chọn mục Domains
  3. Chọn tên miền bạn muốn tạo thêm địa chỉ Email mới
  4. Chọn mục Email Accounts (POP3)
  5. Chọn Add New để bắt đầu tạo Email mới (tại đây bạn có thể ghi lại những thông số cần thiết như Email Server, Email Server IP để cài đặt sau này.
  6. Nhập vào tên địa chỉ email mới, password và xác nhận pasword.
  7. Nhấn Save để kết thúc.


Thông tin này có ích với bạn không?

Thêm vào mục quan tâm Thêm vào mục quan tâm    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution