Portal Home > Thông tin hỗ trợ > Email > Cài đặt email trong Microsoft Outlook


Cài đặt email trong Microsoft Outlook
 1. Mở chương trình Microsoft Outlook
 2. Chọn mục Tools và nhấn vào mục Email Accounts để cửa sổ Email Accounts
 3. Chọn mục Add a new e-mail account rồi nhấn Next
 4. Chọn POP3 và nhấn Next
 5. Ô Your name: gõ vào tên đại diện cho địa chỉ email (ví dụ tên công ty)
 6. Ô E-mail address: gõ vào địa chỉ email đang cần cài đặt
 7. Ô Incoming mail (POP3... và Outgoing mail (SMTP... : nhập vào dạng mail.tênmiền.com (ví dụ tên miền là vinad.com thì bạn sẽ nhập vào mail.vinad.com)
 8. Ô User name: gõ vào toàn bộ địa chỉ email (ví dụ nguoidung@vinad.com).
 9. Ô Password: gõ mật khẩu vào và nhấn chọn mục More Setting
 10. Chọn mục tab Outgoing Server và đánh dấu kiểm trước My outgoing server (SMTP) requires authentication.
 11. Nhấn Next và Finish để đóng lại hết các cửa sổ.
 12. Bạn đã có thể bắt đầu giao dịch bằng email dùng riêng


Thông tin này có ích với bạn không?

Thêm vào mục quan tâm Thêm vào mục quan tâm    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution